» De Hanezoekers
De Tollembekenaars krijgen ook wel eens de spotnaam ‘Hanezoekers’ toegekend, doordat de haan van de kerk in vroegere tijden eens van de kerktoren was verdwenen en heel de bevolking deze ging zoeken. In de omliggende gemeenten had men veel jolijt met de Tollembekenaars, die van toen af "De Hanezoekers" werden genoemd.

Deze pagina gaat over het échte Tollembeek gelegen in het pajottenland waar Urbanus in het écht woont. Het is een gezellig Boerendorpke en de streek is licht heuvelachtig. Dat soort dorpjes kom je in de meeste delen van Vlaanderen niet tegen. Tollembeek hoort samen met Vollezele en het centrum Galmaarden tot de gemeente Galmaarden. Tollembeek bestaat uit een dikke 15 straatjes onder andere: de statiestraat, Processiestraat, Plaatsstraat, Begijnhofstraat, Flieterkouter... en nog vele anderen. Het standbeeld van Urbanus staat in de Hernestraat.
De inwoners van Tollembeek, vroeger nog Tollenbeek kregen de spotnaam "De hanenzoekers". Hoe zijn ze daar aangeraakt? Wel hierom. De oude kerk van Tollembeek bestond uit één enkele beuk en werd in de beginjaren 1800 vergroot. Waarschijnlijk werd bij deze gelegenheid de torenhaan voor herstelling naar beneden gehaald. Toen is het volgende gebeurd.
(Verslag van 17 juni 1923) Lange jaren geleden toen de oude kerk van Tollenbeek nog bestond, werd den haan van het torenkruis gehaald, omdat hij sedert eenigen tijd vastgeroest was. Men had hem in een schuur op den dorsvloer gezet om hem 's anderendaags terug op den toren te dragen. Tot eenieders verwondering was de haan 's nachts verdwenen. Was hij dan gaan vliegen? Overal werden opzoekingen gedaan. Heel Tollenbeek werd binnenste buiten gekeerd, doch het zoeken bleek vruchteloos. Lange tijd bleef de kerktoren zonder haan. In de omliggende gemeenten had men veel jolijt met de tollenbekenaars, die van toen af "De Hanezoekers" werden genoemd. Op zekeren dag kreeg de pastoor een anonieme brief, waarin gemeld werd dat, indien vóór den eersten zondag na Sint-Marten in de gemeente de tien schoonste hanen werden gepluimd, de kerkhaan terug zou komen. De pastoor gaf kennis van het schrijven aan de parochianen. Onmiddellijk gelastten zich eenige vrijwilligers deze voorwaarde ten uitvoer te brengen. Zij liepen samen met de pastoor en de champetter de grote neerhoven af en met eenige tegenzin van de boeren werden de tien schoonste hanen enige dagen vóór de gestelden datum gekopt. Toen de koster op den eerste zondag na Sint-Marten, de grote kerkdeur opentrok, stond de vermiste haan op de kerktrappen. Als een lopend vuur werd het goede nieuws verspreid over de gemeente. In den namiddag voerde men den weergevonden torenhaan op een kruiwagen, met palmtakken en Spaansch groen versierd, triomfantelijk de dorpsplaats rond. Van groote blijdschap hielden de Tollenbekenaars heel de dag feest.Er werd gedronken, gezongen en gedanst en 's avonds was er een groote eeting met vol-au-vent.
[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Info Vragen Opmerkingen


Copyright 2002-2019